Konečně rozumná nabídka

Tak jste rád, že konečně vaše obec využije také jednou nějakou rozumnou nabídku finanční pomoci. Konkrétně teď máte na mysli dotaci na sběrné – dvory, díky které může vaše obec ušetřit až osmdesát pět procent nákladů investovaných do podpůrných opatření ke zvýšení množství vytříděného odpadu a následného nakládání s těmito odpady anebo přesněji řečeno s těmito druhotnými surovinami. To je jiná, taková dotace konečně přinese vaší obci na místo zvýšených nákladů také určitou finanční úlevu.

Ušetříte hned několikrát

No jen si to vezměte, jak to celé funguje. Když obec odváží odpady na skládku, tak nejenže znečišťuje své životní prostředí a hyzdí okolní krajinu, ale také musí za každý kilogram takto umístěného odpadu zaplatit příslušný poplatek. Kdežto pokud občané odpad řádně vytřídí a obec jej pak prodá jako druhotnou surovinu http://www.sbernesuroviny.cz/ ke druhotnému zpracování, tak nejenže obec ušetří na poplatcích za skládkování, ale ještě dostane peníze utržené za prodej těchto surovin. Takže na rozdíl od investic do různých akvaparků a multifunkčních hal, které jen generují zvýšené náklady na údržbu a provoz, má tato akce konečně smysl.

Posted in Nezařazené