Obsah projektové dokumentace čov

Každé zařízení musí splňovat jisté požadavky. Ohledně čističky odpadních vod to platí dvojnásob. Podobné zařízení může stát několik desítek tisíc a mnohdy plánujeme, že nám vydrží opravdu dlouhá léta, proto je nesmírně důležité žádný krok v tomto ohledu nepodcenit. Celé zařízení je považováno za vodní dílo, proto musí mít vlastní projekt. Kdo jej zpracuje? Autorizovaný projektant. Projektová dokumentace čov musí zahrnovat původní zprávu, souhrn technických informací, výkresy, veškerou dokumentaci ať už objektu nebo technického či technologického procesu, různá specifika a v případě potřeby ještě hydrogeologický posudek.

Postupné body až ke konečnému výsledku

Původní zpráva, kterou budete potřebovat nejdříve, zahrnuje základní předpoklady. Jako příklad můžeme uvést Vaše jméno, místo, kde se bude zařízení nacházet, označení zařízení a zhotovitele, tedy projektanta. Oproti tomu technická zpráva je daleko podrobnější. Ta už obsahuje veškeré potřebné informace a to včetně důkladného popisu. Další jsou na řadě výkresy pozemku, na kterém se bude zařízení nacházet, většinou se jedná o výkresy typu mapy (pohled seshora). Dokumentace objektů obsahuje výkresy, jak vypadá zařízení, podélné řezy, uložení a další informace, například jak bude zařízení vypadat v zemi. V některých případech se vyhotovuje i hydrogeologický posudek a to nejčastěji tehdy, jestliže voda bude prosakovat do půdy. Jakmile všechny tyto věci provedeme, vyjde nám konečný výsledek, kdy budeme zařízení moci již běžně používat.

Posted in Nezařazené