Odpadní vody v dobách minulých

Dnes na většině pozemků měst můžeme využít napojení domu na síť veřejné kanalizace. Odborná firma dodá projekt kanalizační přípojky (zpracovaný oprávněnou osobou v souladu s požadavky stavebního zákona), vyřídí vše k jejímu povolení i realizaci. Potom můžeme likvidovat odpadní vody snadno, aniž bychom je vlastně cítili a viděli (vidíme je jen „papírově“, na fakturách za stočné). Naši předkové to tak jednoduché s odpadními vodami rozhodně neměli!

Středověká Evropa

Středověká města byla velice špinavá. Odpadní vody včetně výkalů se běžně vylévaly přímo na ulice. Déšť je pak splachoval a vsakovaly se do studní. Pokud byly některé jednotlivé domy odkanalizovány, putovala odpadní voda nejbližší cestou do místní řeky. Není divu, že pak řádily epidemie úplavice, cholery a tyfu.
 
V Praze lépe za Karla IV.
Veřejná hygiena v Praze se trochu zlepšila v době panování Karla IV., který převzal některé postupy z Francie, kde byl vychován. Uprostřed dlážděných ulic se třeba vytvářela odtoková korýtka. Ta odpadní vody odváděla alespoň za městské hradby. První stoka byla v Praze vybudována až v roce 1660 v Klementinu. Odpadní vody byly splachovány vodou z kašny na nádvoří.
 

Posted in Nezařazené