Zabezpečení pozemku

Je stále častější, že lidé si volí pro ohrazení vlastního pozemku systémy, které jsou neprůhledné a současně také dostatečně pevné a také esteticky na výši. Oblíbené kamenné zdi nejsou k realizaci vždy vhodné. Ať už z finančních důvodů, nebo z důvodů pracnosti a délky jejich výstavby. Rychlejší řešení je výstavba ohrazení z cementových přesných tvárnic. Ty mají současně různou povrchovou úpravu a esteticky jsou tak na vysoké úrovni.

Další možnost

Další možností je ohrazení pozemku betonovými ploty. To jsou prefabrikované skladebné systémy, které šetří čas, energii i finance. Výhodou je, že není třeba dělat pevné základy v nezámrzné hloubce pod celým ohrazením. To bývá přitom asi nejpracnější a taky finančně nejnáročnější záležitost.

Posted in Nezařazené