Pomocná ruka IPOI

Nezávislost a profesionální přístup

Tak lze jednoduše představit Institut pro ověření identity, který dlouhodobě spolupracuje se soukromým i státním sektorem a zasloužil se získáním informací pomocí umělé inteligence a svých propracovaných kontrolních systémů o odhalení například falešných škodlivých účtů v databázích různých internetových obchodů, které byly těmito falešnými účty poškozovány formou nepravdivých recenzí a pomluv. Velkým přínosem je i detekování osob používajících falešnou identitu na různých internetových diskusních fórech, kde šíří nepravdivé, zavádějící a poplašné informace s cílem poškodit určité subjekty nebo zmanipulovat skupinu diskutujících, které fórum navštěvují.

Ochrana nezletilých

Zvláštní pozornost na internetu musí být věnována početným skupinám mladých lidí, kteří si velice oblíbili sociální sítě a zábavu a prostor pro navazování přátelství, které nabízí.  Pod falešnou identitou zde vystupují i osoby, které mají své zájmy, které mohou vyústit v porušování zákona a ohrozit i nezletilé uživatele těchto sociálních sítí. 
Fungující nástroje nezávislé organizace ipoi mohou už v zárodku odhalit náznaky korupčního jednání, falešné informace o takovém jednání, různé nebezpečné dezinformace atd. a navázat spolupráci s patřičnými státními orgány, tím mohou ušetřit provozovatelům webových stránek nemalé finanční výdaje nebo ztráty, které jim činností osob s falešnou identitou mohou vzniknout.